De verenigingskalender

  • Jaarvergadering - geannuleerd

    Vanwege de huidige perikelen rondom COVID-19 zal de jaarvergadering niet doorgaan. Deze zal worden verplaatst naar een datum in het najaar. Zodra hier meer over bekend is zal je hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden. 

  • Jaarfeest - geannuleerd

  • Onlive meeting

    Zoals al eerder in de nieuwsbrief aangekondigd hierbij de uitnodiging voor de eerste IKN Onlive meeting.